Welkom

Welkom op REMINI. We ontwikkelden deze tool om onze aanvullende financiële steunverlening bekender en overzichtelijker te maken. Alle Geelse inwoners en onze lokale welzijnspartners kunnen REMINI gebruiken. Met deze tool krijg je een eerste inschatting van het budget dat je nodig hebt om menswaardig te kunnen leven.

Om een berekening te kunnen maken, voer je enkele gegevens in REMINI in: je gezinssamenstelling, inkomsten en huisvestingkosten. REMINI vraagt ook naar eventuele bijzondere gezondheidsuitgaven en kinderopvangkosten. Op basis van al deze gegevens geeft REMINI aan of jij beschikt over een menswaardig inkomen. Indien uit de berekening blijkt dat jij mogelijk een tekort ervaart, ontvang je een uitnodiging om contact op te nemen met het sociaal huis. Een maatschappelijk werker bekijkt je aanvraag nauwkeurig en legt deze voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit comité beslist over elke steunaanvraag.

Deze gegevens zijn anoniem en worden niet opgeslagen of doorgestuurd. Je kiest zelf of je een afspraak maakt, het sociaal huis ziet jou resultaat niet. Er wordt alleen cijfermateriaal bijgehouden om te analyseren hoe vaak REMINI gebruikt wordt en welke resultaten dit oplevert.